Musk: Người dùng Twitter “Blue V Certified” có thể tải lên tối đa 2 giờ video (giới hạn 8GB)

Vào ngày 19 tháng 5, hôm nay, Musk đã đăng rằng những người đăng ký được TwitterBlue chứng nhận hiện có thể tải lên nội dung video có thời lượng lên tới 2 giờ (giới hạn 8GB). Điều đáng nói là một số người dùng cho biết tính năng mới này hiện chỉ giới hạn ở phiên bản iOS của ứng dụng Twitter và trang web, còn client Android vẫn chỉ cho phép tải lên video có thời lượng tối đa 10 phút.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr