Mức TVL của Tornado Cash không giảm nhiều sau lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Mức TVL Tornado Cash hiện tại là 404 triệu đô la, không giảm quá nhiều so với trước lệnh cấm từ Hoa Kỳ vào khoảng 460 triệu đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr