Một cơ quan đảm nhận việc phá sản tại Hoa Kỳ nghi ngờ tính minh bạch của Celcius

Ủy ban giám sát phá sản Celcius đã cử một giám định viên độc lập nhằm theo dõi các vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh của mạng lưới này trong thời gian dài.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr