Một cá voi rút Pepe trị giá khoảng 2,9 triệu USD khỏi Bybit

Theo giám sát của Scopescan, một cá voi rút 256 tỷ Pepe (2,9 triệu USD) khỏi Bybit . Nó đã gửi 200 tỷ Pepe (2,8 triệu đô la) vào Bybit sau đợt tăng giá cuối cùng vào tháng 5 và hiện đang tích trữ Pepe một lần nữa, nắm giữ 291 tỷ Pepe(3,5 triệu đô la).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr