Monoova sử dụng AUD CBDC để thực hiện thanh toán xuyên biên giới

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Tài chính Kỹ thuật số (DFCRC). Monoova CTO Nicholas Tan đã hoàn thành các thỏa thuận xuyên biên giới bằng cách sử dụng CBDC thí điểm. Dự án thí điểm được thành lập vào năm ngoái để khám phá các trường hợp sử dụng tiềm năng và lợi ích kinh tế của CBDC tại Úc. Từ 142 báo cáo ngành do các ngân hàng, fintech và công ty thanh toán đệ trình, RBA đã công bố 14 trường hợp sử dụng vào tháng 3. Các trường hợp sử dụng cho Monoova khám phá việc dàn xếp và giám sát xuyên biên giới. Thử nghiệm đã được thiết lập với khách hàng ngoại hối hiện tại NexPay, nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ chuyển tiền trong nước cho sinh viên quốc tế trong thị trường giáo dục trị giá 30 tỷ USD.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights