MM Finance mở rộng mạng lưới sang Polygon

MM Finance là một sàn DEX khá nổi tiếng trên Cronos với tổng volume giao dịch hơn 17,6 tỷ đô la. Dự án vừa thông báo sẽ mở rộng mạng lưới sang Polygon.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr