MIAX hoàn tất việc mua lại LedgerX

Theo ghi nhận của Tiendientu, sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Miami (MIAX), một công ty con của Miami International Holdings, đã hoàn tất việc mua lại LedgerX, một trong những tài sản của FTX Group được tòa án phê duyệt vào tháng 1/2023.

LedgerX là một sàn giao dịch và thanh toán bù trừ được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Các bên đã ký thỏa thuận mua MIAX để mua LedgerX vào tháng 4, đang chờ sự chấp thuận của tòa án.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr