MetaStreet thông báo hỗ trợ vay mượn RWA trên Chuỗi Base và tích hợp ví thông minh Coinbase

Nền tảng lending vay mượn thế chấp NFT lợi nhuận đã công thanh khoản Chuỗi MetaStreet tuyên bố rằng Chuỗi Base sẽ cung cấp tốc độ giao dịch tốt hơn và phí thấp hơn, đồng thời hỗ trợ quyết toán tức thời, giao dịch 24/7 và thanh khoản thị trường nợ liên tục. Lần này, nó cũng tích hợp sản phẩm ví thông minh mới nhất của Coinbase. Ngoài ra, MetaStreet cũng thông báo rằng tổng số tiền vay trên nền tảng của nó đã vượt quá 300 triệu USD và hiện đang mở rộng giao thức để giải phóng các hình thức lợi nhuận tài sản khác thông qua chương trình Tài chính hướng đối tượng (OOF).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr