Memeland ra mắt Stakeland Air, tập trung vào các dự án đổi mới và ra mắt YOLO Games

Memeland hiện đã chia Stakeland của mình thành Pro & Air & Mini:

•Stakeland Pro: Stakeland ban đầu;

•Stakeland Air: tập trung vào các dự án đổi mới có thể có tính biến động và rủi ro cao hơn các dự án khác ; cung cấp cho người dùng món bít tết độc lập với các dự án token mới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr