Maverick ra mắt Chương trình khuyến khích hệ sinh thái và Airdrop phần thưởng trước mùa giải cho những người dùng sớm

Vào ngày 26 tháng 6, cơ sở hạ tầng DeFi Maverick Protocol đã công bố ra mắt Chương trình khuyến khích hệ sinh thái Maverick, chương trình này sẽ sử dụng mã thông báo MAV trong khai thác thanh khoản và phân phối airdrop. Phần đầu tiên của kế hoạch là sử dụng mô hình ve của Maverick để hướng dẫn tính thanh khoản, nghĩa là người dùng có thể đặt cược MAV để có được veMAV và veMAV có thể được sử dụng để bỏ phiếu và hướng dẫn các ưu đãi cho cộng đồng và hệ sinh thái. Ngoài ra, Maverick đã chụp nhanh địa chỉ ví trước mùa giải của hệ sinh thái vào ngày 22 tháng 6 lúc 20:00 UTC và người dùng sẽ có thể xác minh trình độ của họ và nhận phần thưởng trước mùa giải của hệ sinh thái Maverick trên trang web chính thức của Maverick. Các địa chỉ đủ điều kiện là: 1. Nhà cung cấp thanh khoản theo TVL và thời hạn, 2. Cộng tác viên hoặc vị trí cao hơn trong chương trình MaverickWarrior, 3. Tham gia bỏ phiếu quản trị ảnh chụp nhanh, 4. Sử dụng MaverickUI để hoàn thành một lượng giao dịch nhất định, 5. Giữ Maverick MAVANFT.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr