Matter Labs Đề Xuất Thành Lập Thực Thể Cộng Đồng Nắm Giữ Nhãn Hiệu ZK và Cam Kết Hỗ Trợ Tài Chính

Matter Labs, công ty phát triển đằng sau zkSync, đã đề xuất thành lập một thực thể pháp lý phi lợi nhuận do cộng đồng lãnh đạo để nắm giữ nhãn hiệu cho “ZK” và các thuật ngữ liên quan. Đề xuất này được đưa ra sau phản ứng dữ dội của cộng đồng đối với việc Matter Labs nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho “ZK” ở nhiều quốc gia.

Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử coi việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của Matter Labs là hành động độc quyền một thuật ngữ chung và có thể cản trở sự phát triển của công nghệ ZK. Để giải quyết những lo ngại này, Matter Labs đã đề xuất:

  • Thành lập một thực thể pháp lý phi lợi nhuận: Thực thể này sẽ do cộng đồng lãnh đạo và chịu trách nhiệm nắm giữ nhãn hiệu cho “ZK” và các thuật ngữ liên quan.
  • Hỗ trợ tài chính: Matter Labs cam kết hỗ trợ tài chính cho việc thành lập và hoạt động của thực thể này.
  • Chuyển giao nhãn hiệu: Matter Labs sẽ chuyển giao tất cả các nhãn hiệu “ZK” hiện có cho thực thể phi lợi nhuận này.

Matter Labs hy vọng rằng đề xuất này sẽ giải quyết được những lo ngại của cộng đồng và đảm bảo rằng thuật ngữ “ZK” có thể được sử dụng tự do cho mục đích phát triển công nghệ ZK.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr