MarketCap Ethereum quay trở lại mốc 200 tỷ đô la

Khi ETH vượt mốc 1.800 đô la thì vốn hóa thị trường cũng vượt 200 tỷ đô la. Đây là thông tin vui cho cộng đồng Ethereum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr