Mạng reStake Karak ra mắt chức năng reStake gốc trên Arbitrum

Lớp reStake Karak đã công bố tích hợp với Arbitrum , giới thiệu reStake gốc trên Arbitrum . Người dùng có thể reStake stablecoin, LST, v.v. để cung cấp bảo mật cho hệ sinh thái.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr