Lượng nắm giữ IBIT của BlackRock đã vượt qua Grayscale GBTC, đạt 304.995 Bitcoin

Theo giám sát của HODL15Capital, dữ liệu tuần thứ 22 của Bitcoin giao ngay ETF cho thấy số lượng vị trí IBIT của BlackRock đã vượt quá số lượng vị trí GBTC của Grayscale, đạt 304.995 Bitcoin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr