Lumoz, Nền tảng ZK-RaaS và Lớp Tỷ lệ Băm Mô-đun, Hoàn thành Vòng Tài trợ Chiến lược Mới và Sẽ Mở Đăng ký Nút Phi tập trung

Lumoz, một nền tảng ZK-RaaS và lớp tỷ lệ băm mô-đun, đã hoàn thành vòng tài trợ chiến lược mới, thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trong ngành blockchain như IDG Blockchain, Blockchain Coinvestors, Gate Ventures, Summer Capital, EVG, 7upDAO và Sweep Ventures. Số tiền huy động cụ thể không được tiết lộ.

Vòng tài trợ mới sẽ được sử dụng để:

  • Mở rộng đội ngũ Lumoz: Việc tuyển dụng nhân tài sẽ tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
  • Phát triển nền tảng ZK-RaaS: Nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng của nền tảng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.
  • Đổi mới công nghệ: Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp ZK sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Web3.

Lumoz nổi bật với thuật toán ZK-PoW độc đáo, kết hợp hiệu quả tài nguyên điện toán của thợ đào cho mỗi Rollup. Nhờ vậy, nền tảng cung cấp tỷ lệ băm phân tán cho nhiều ZK-Rollups khác nhau và tạo ra ZKP một cách hiệu quả.

Gần đây, Lumoz đã đạt được những bước tiến đáng kể:

  • Hỗ trợ Op Stack + ZK Fraud Proof: Mở rộng khả năng tương thích với các hệ thống ZK khác nhau.
  • Ra mắt zkProver và zkVerifier dựa trên EigenLayer: Cải thiện hiệu suất và tính bảo mật của quy trình tạo ZKP.
  • Công bố lộ trình phát triển mới: Bao gồm việc ra mắt Chuỗi AI + PoW mới, nhiều ETH L2, Layer3 và BTC L2.

Lumoz cũng cam kết đảm bảo tính phi tập trung và bảo mật của mạng lưới. Sắp tới, nền tảng sẽ mở đăng ký nút phi tập trung trên toàn cầu, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc bảo vệ mạng và nhận thưởng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr