Tin nóng ⇢

Lớp đồng thuận Ethereum đã cam kết hơn 9,6 triệu ETH, với tỷ lệ cam kết hơn 8%

Theo dữ liệu về chuỗi đám mây Ouke, lớp đồng thuận của Ethereum (trước đây là ETH 2.0) đã cam kết hơn 9,6 triệu ETH và tỷ lệ cam kết đạt 8,16%. Theo giá Ethereum hiện tại, hơn 25,1 tỷ đô la ETH được đặt trong lớp đồng thuận ethereum.

Có thể bạn quan tâm