LightLink Sẽ Airdrop Token LL Cho Người Nắm Giữ Mocaverse NFT

LightLink, một mạng lưới Layer 2 trên Ethereum, đã thông báo rằng họ sẽ airdrop token LL cho người nắm giữ Mocaverse NFT. Mỗi Mocaverse NFT sẽ nhận được 1.000 LL. Thông tin chi tiết về cách thức khiếu nại airdrop sẽ được đăng tải sớm trên MOCA Discord.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr