Lễ hội giao dịch MEME cùng BingX

- Advertisement -
Tiền điện tử Coinex

Đăng ký tài khoản để nhận airdrop, Giao dịch để nhận token! Chia sẻ $50.000 dưới dạng Token MEME! Bao gồm PEPE, WOJAK, AIDOGE và nhiều token MEME khác!

Thời gian sự kiện: 2023-5-7 00:00 đến 2023-5-11 23:59 (UTC)

Sự kiện 1: Airdrop cho người dùng mới, Chia sẻ 20.000 USD dưới dạng token MEME!

Người dùng mới đăng ký hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian diễn ra sự kiện đủ điều kiện nhận phần thưởng airdrop và có thể yêu cầu chia sẻ của họ từ tổng giải thưởng trị giá 20.000 đô la trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước!

Phần thưởng Airdrop: Token MEME có giá trị khác nhau từ $5 đến $50.

Nhiệm vụ:

  • Nhiệm vụ gửi ròng: gửi ròng ≥100 bằng các mã thông báo được chỉ định (USDT, USDC và BUSD).
  • Nhiệm vụ giao dịch giao ngay: Hoàn thành khối lượng giao dịch giao ngay tối thiểu là 300 USDT.

Sự kiện 2: Cuộc thi Xếp hạng Khối lượng Giao dịch MEME, Chia sẻ 30.000 USD dưới dạng Token MEME

Trong suốt cuộc thi, người dùng tham gia giao dịch MEME Spot hoặc Futures có cơ hội chia sẻ Token MEME trị giá 30.000 đô la dựa trên thứ hạng của họ về khối lượng giao dịch tích lũy.

Khối lượng giao dịch tích lũy = 5 x Khối lượng giao dịch giao ngay + Khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh viễn + Khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai tiêu chuẩn.

Ví dụ: nếu khối lượng giao dịch giao ngay MEME của Người dùng A là 1.000 USDT, khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là 10.000 USDT và khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai tiêu chuẩn là 10.000 USDT, thì khối lượng giao dịch tích lũy của Người dùng A sẽ là 1.000*5+10.000+10.000=25.000 USDT.

Bảng dưới đây cho thấy các phần thưởng tương ứng dựa trên thứ hạng:

Xếp hạng – Giá trị của token MEME được thưởng:

  • Hạng 1 – $3000
  • Hạng 2 – $1800
  • Hạng 3 – $1200
  • Hạng 4 đến 200: Người dùng có thể nhận được tới 1.200 USD từ giải thưởng trị giá 24.000 USD tương ứng với khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch của Người dùng A xếp hạng từ 4 đến 200, Phần thưởng của Người dùng A = Khối lượng giao dịch của Người dùng A / tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng xếp hạng từ 4 đến 200.

Chi tiết sự kiện:

Người tham gia cần đăng ký sự kiện bằng cách nhấp vào nút “Đăng ký” và hoàn thành KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng (người dùng API không đủ điều kiện).

Phần thưởng từ sự kiện này không thể được chia sẻ với các sự kiện tương tự khác (chẳng hạn như sự kiện người dùng mới, sự kiện giao dịch đầu tiên hoặc sự kiện giới thiệu). Nếu người tham gia tham gia nhiều sự kiện, chỉ phần thưởng cao nhất sẽ được cấp.

Số tiền gửi ròng = số tiền gửi trên chuỗi – số tiền rút.

Khối lượng giao dịch giao ngay = tổng lệnh mua và bán trong thời gian diễn ra sự kiện (không bao gồm tự doanh); Khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai không kỳ hạn = tổng số giao dịch mở và đóng trong thời gian diễn ra sự kiện; Khối lượng giao dịch Hợp đồng Tương lai Tiêu chuẩn = tổng số giao dịch đóng trong thời gian diễn ra sự kiện; Khối lượng giao dịch bao gồm lưới giao ngay/hợp đồng.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, BingX có quyền xem xét nghiêm ngặt và loại những người tham gia có hành vi gian lận như trùng IP, tăng khối lượng giao dịch một cách ác ý, nhiều tài khoản, tự giao dịch hoặc phòng ngừa rủi ro tài khoản.

BingX giữ quyền giải thích và đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến sự kiện này.

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất