LayerZero Labs Mở Lại Cổng Gửi Báo Cáo Phù Thủy Bounty

LayerZero Labs đã mở lại cổng gửi báo cáo cho chương trình Phù Thủy Bounty. Người dùng có thể truy cập trang web https://layerzero.network/ để gửi báo cáo của họ.

Lưu ý:

  • Thời gian hợp lệ: Chỉ những báo cáo được gửi sau 8:00 sáng giờ Bắc Kinh ngày 28 tháng 5 mới được chấp nhận.
  • Giới hạn tốc độ: Do nền tảng Commonwealth tạm thời ngừng hoạt động, LayerZero đã triển khai giới hạn tốc độ để hạn chế hoạt động của bot.
  • Cập nhật: LayerZero sẽ thông báo cập nhật về tiến trình báo cáo trong vòng 24 giờ tới.

Cách gửi báo cáo:

  1. Truy cập trang web https://layerzero.network/.
  2. Kết nối ví tiền của bạn.
  3. Chọn “Bounty Programs” (Chương trình Tiền thưởng).
  4. Chọn “Witch Bounty” (Tiền thưởng Phù thủy).
  5. Nhấp vào “Submit Report” (Gửi báo cáo).
  6. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và gửi báo cáo của bạn.

Lưu ý rằng bạn sẽ cần phải nộp một khoản tiền bảo đảm 0,5 ETH để gửi báo cáo. Số tiền này sẽ được hoàn lại nếu báo cáo của bạn được chấp nhận.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr