Cysic ra mắt Chương trình Truy cập Sớm, Mở cửa cho Các dự án ZK Tiếp cận Phần cứng Tăng tốc và Mạng Phi tập trung

Cysic, một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc tăng tốc phần cứng cho ZKP, đã chính thức ra mắt Chương trình Truy cập Sớm (EAP). Chương trình này nhằm mục đích trao quyền cho cộng đồng ZK bằng cách cung cấp cho họ quyền truy cập vào phần cứng tăng tốc của Cysic và các mạng phi tập trung không cần cấp phép. EAP được xem như bước đệm cho đợt ra mắt đầy đủ của Cysic, dự kiến sẽ đi kèm với mạng thử nghiệm. Các dự án ZK có nhu cầu về sức mạnh tính toán cao có thể tham gia EAP. Hiện tại, Cysic đã hợp tác với 16 đối tác, bao gồm Scroll, RISC Zero, Inference Labs và ION Protocol.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr