Khối lượng khóa DeFi trên chuỗi Terra vượt quá 22 tỷ đô la, mức cao kỷ lục

Theo dữ liệu của DeFi Llama, khối lượng khóa DeFi hiện tại trên chuỗi Terra vượt quá 22 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục 22,67 tỷ USD. Nó đứng thứ hai trong chuỗi công khai, với mức tăng 44,19% trong 7 ngày qua và tăng 15,59% trong 24 giờ qua. Hiện tại, ba khóa DeFi hàng đầu trên chuỗi Terra là: Anchor (11,2 tỷ USD), Lido (7,54 tỷ USD) và Astroport (1,21 tỷ USD).

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất