Khối lượng giao dịch tháng 5 của KyberSwap đạt 2,3 tỷ USD, với hơn 353.000 người dùng

Kyber Network đã phát hành bản cập nhật khối lượng giao dịch hàng tháng trên nền tảng X: API tổng hợp KyberSwap đã tạo ra khối lượng giao dịch 2,3 tỷ USD vào tháng 5 năm 2024. Ngoài ra, hơn 353.000 người dùng đã giao dịch trên KyberSwap, khiến đây trở thành tháng có lượng người dùng lớn thứ hai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr