Khối lượng giao dịch RCH vượt 200 triệu USD, tăng 551% ra mắt

Token thông báo RCH của giao thức DeFi tổng hợp Ethereum RCH đã tăng 551% sau 16 giờ ra mắt. Hiện nó được niêm yết ở mức 1,51 USD, với khối lượng giao dịch là 206 triệu USD và tạm thời. giá trị vốn hóa thị trường là 37,87 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr