Kho bạc USDC tiêu hủy hơn 65 triệu USDC

Theo giám sát của Whale Alert, Kho bạc USDC đã tiêu hủy 65.025.829 USDC trị giá 65.058.341 USD vào khoảng 23:21 ngày 23 tháng 5, giờ Bắc Kinh.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr