Justin Sun đã chi 12.000 ETH mua vào LRT PT hết hạn vào ngày 27 tháng 6 1 giờ trước

Theo nhà phân tích Ember Monitor trên Chuỗi, Justin Sun đã chuyển 4 token trị giá 20,28 triệu USD sang Binance 1 giờ trước và chi 12.000 ETH mua vào LRT PT đã hết hạn vào ngày 27 tháng 6. 1. Bốn token trị giá 20,28 triệu USD đã được chuyển sang Binance. Bao gồm: 113.978 Aave (10,55 triệu USD); 3.800 MKR (9,3 triệu USD); 4.177COMP (0,22 triệu USD); 203.623 LQTY (0,21 triệu USD). 2. Tiếp tục chi 12.000 ETH mua vào weETH và pufETH PT hết hạn vào ngày 27/6. Justin Sun hiện đã chi 67.900 ETH ($248M) để mua vào một số LRT PT hết hạn vào ngày 27/6 và dự kiến ​​sẽ lợi nhuận 551,8 ETH ($2,02M) sau khi hết hạn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr