Đồng sáng lập Jupiter: DeFi và Meme đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được phi tập trung hóa, bày tỏ lo ngại về ETF

Meow, đồng sáng lập Jupiter, đã lên tiếng về tầm quan trọng của tiền DeFi và Meme trong việc đạt được phi tập trung hóa và bày tỏ lo ngại về việc áp dụng ETF trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Meow, phi tập trung hóa là bước đầu tiên cần thiết để đạt được tài chính và quyền lực phi tập trung. Tiền DeFi và Meme đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phi tập trung hóa này bằng cách cho phép các cá nhân, nhóm nhỏ và cộng đồng phi tập trung hợp tác và tạo ra giá trị.

Meow tin rằng tiền DeFi và Meme có thể hoạt động như “bức tường thành” chống lại các thế lực tập trung toàn cầu, thể hiện rằng các cộng đồng phi tập trung có thể tạo ra giá trị tốt hơn so với các tổ chức tập trung.

Tuy nhiên, Meow bày tỏ lo ngại về việc áp dụng ETF trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Meow cho rằng việc các tổ chức lớn như BlackRock nắm giữ ETH/SOL thông qua ETF có thể dẫn đến sự tập trung hóa hơn nữa, thay vì thúc đẩy phi tập trung hóa.

Meow kêu gọi cộng đồng tiền điện tử tập trung vào việc thúc đẩy phi tập trung hóa thông qua DeFi và Meme, thay vì dựa vào các công cụ tập trung như ETF.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr