OKX mở API công khai BRC20 và sẽ sớm ra mắt cổng dịch vụ cơ bản BRC20

Theo tin tức chính thức của OKX, OKX thông báo đã ra mắt API công khai BRC20, người dùng có thể vào ví OKX Web3, trang tài liệu dành cho nhà phát triển để xem. Tiêu chuẩn công nghiệp phân tích cú pháp BRC20 do OKX thiết lập đã vượt qua các cuộc kiểm toán bảo mật của các tổ chức kiểm toán bảo mật SlowMist và CertiK. OKX đã mở API công khai BRC20 và sẽ sớm ra mắt cổng dịch vụ cơ bản BRC20. OKX trước đây đã phát hành trình duyệt BRC20 và ví OKX Web3 cũng đã hỗ trợ thị trường Thông thường ở phía APP.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr