Jed McCaleb đã bán hết XRP sau 8 năm

XRP Scan cho thấy ví “Tacostand” của người sáng lập Ripple chỉ còn lại 46,7 XRP. Vậy là ông đã bán hết số XRP của mình sau 8 năm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr