io.net Mùa đánh lửa thứ ba sẽ mở cửa từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6

Giao thức DePIN sinh thái Solana io.net tweet rằng nó sẽ mở ra mùa thứ ba của các hoạt động Đánh lửa từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Ngoài ra, phần thưởng Phần 1 và Phần 2 sẽ được phân phối vào ngày khai mạc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr