Hyperliquid Bắt Đầu Mùa Điểm L1, Phân Phối 700.000 Điểm Mỗi Tuần Trong 4 Tháng Tới

Hyperliquid, một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung, đã chính thức khởi động mùa điểm L1 và sẽ phân phối 700.000 điểm mỗi tuần trong suốt 4 tháng tới. Snapshot đầu tiên sẽ được thực hiện từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Tiêu chuẩn điểm sẽ được cập nhật thường xuyên và việc phân bổ sẽ dựa trên hoạt động hàng tuần của người dùng. Thêm vào đó, 2 triệu điểm sẽ được phân phối mỗi tuần từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 5 để khen thưởng cho việc sử dụng nền tảng một cách tự nhiên.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr