Huobi và UniSat Wallet đã đạt được sự hợp tác chiến lược để thiết lập tiêu chuẩn ngành BRC-20

Tin tức ngày 12/5, mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Huobi đã công bố hợp tác chiến lược với ví ghi Bitcoin UniSatWallet. Huobi và các đối tác sinh thái của nó và UniSat sẽ hợp tác để thiết lập tiêu chuẩn ngành BRC-20. Huobi sẽ phát triển thư viện chỉ mục và phân tích sổ cái BRC-20 của riêng mình, đồng thời hợp tác với UniSat để hỗ trợ xác minh kép. UniSat sẽ là nhà cung cấp dữ liệu thị trường của Huobi Web3BRC20. 

Ngoài ra, trong tương lai, Huobi sẽ tiếp tục khám phá tính thanh khoản của lệnh hoán đổi BRC-20 với UniSat. Được biết, BRC-20 là tiêu chuẩn mã thông báo dựa trên mạng Bitcoin, mạng này sử dụng Dữ liệu JSON thông thường để triển khai hợp đồng mã thông báo, mã thông báo đúc và mã thông báo chuyển.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr