Khảo sát: 48% nhà đầu tư nói rằng họ sẽ cân nhắc đầu tư vào các quỹ ETF đơn lẻ

Jinse Finance báo cáo rằng Trackinsight đã khảo sát 549 nhà đầu tư chuyên nghiệp và người chọn quỹ, những người đã phân bổ khoảng 900 tỷ đô la Mỹ vào các chiến lược ETF. Trong khi 75% cho biết họ không tiếp xúc với ngành, 48% cho biết họ sẽ xem xét đầu tư vào một quỹ ETF đơn lẻ. Cuộc khảo sát cho thấy rằng gần một con số tương tự (47%) có thể quan tâm đến việc đầu tư vào các ETP cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều loại tiền điện tử. Theo kết quả khảo sát, đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử ít hấp dẫn hơn, với 37% bày tỏ sự quan tâm đến tiền điện tử. Khoảng 23% nhà đầu tư chuyên nghiệp cho biết họ sẽ không xem xét đầu tư vào tiền điện tử.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr