Hợp tác tích hợp giữa SPACE ID và Cyber L2 mang đến lợi ích cho người dùng

Cyber L2 đã hợp tác với SPACE ID để di chuyển CyberID sang SPACE ID 3.0 Stack. Hợp tác này mang lại nhiều lợi ích cho người dùng:

1. Nâng cao khả năng tương tác:

  • Việc di chuyển sang SPACE ID 3.0 Stack sẽ giúp CyberID có khả năng tương tác cao hơn.
  • Người dùng có thể dễ dàng sử dụng CyberID trên nhiều nền tảng khác nhau.

2. Hỗ trợ mở rộng:

  • Hợp tác này sẽ hỗ trợ cho việc mở rộng tương lai của Cyber L2 và SPACE ID.
  • Tạo điều kiện cho sự phát triển của cả hai hệ sinh thái.

3. Airdrop ID sinh thái:

  • Để chào mừng hợp tác này, Cyber L2 và SPACE ID sẽ triển khai đợt airdrop ID sinh thái thứ hai cho người dùng cam kết CYBER.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr