Hơn 3,6 tỷ đô la dòng tiền rút khỏi Binance trong 7 ngày qua

Theo Nansen, số tiền nạp lên sàn Binance là 5,123,069,081 đô la, trong khi số tiền rút ra là 8,783,380,428 đô la. Vậy dòng tiền của Binance trong 7 ngày qua là -3,660,311,347 đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr