Hôm qua, quỹ ETF Bitcoin spot Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng 43,3 triệu USD, đánh dấu ngày giao dịch thứ 11 liên tiếp có dòng vốn vào ròng.

Theo giám sát của @CarpeNoctom, quỹ ETF Bitcoin spot của Hoa Kỳ đã có dòng vốn vào ròng là 43,3 triệu USD vào ngày hôm qua, đánh dấu 11 ngày giao dịch liên tiếp có dòng vốn vào ròng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr