FTX đang điều tra xem liệu có thể thu hồi hàng triệu đô la đã trả cho những người nổi tiếng như O’Neill và Naomi Osaka hay không

Các nhà tư vấn tài chính do FTX thuê đã tiết lộ trong tài liệu tòa án rằng họ đã phân tích liệu hàng triệu đô la phí quảng cáo trả cho các ngôi sao thể thao trước khi công ty giải thể vào tháng 11 năm ngoái có thể được thu hồi trong Chương 11 hay không. Theo tài liệu của tòa án, các cố vấn đã xem xét các khoản thanh toán cho ngôi sao bóng rổ O’Shaquille O’Neal, ngôi sao quần vợt Naomi Osaka và những người khác, đồng thời việc chuyển tiền phải tuân theo các quy tắc cho phép các công ty hoàn tác các giao dịch xảy ra trước khi nộp đơn theo Chương 11. Không rõ liệu các cố vấn của FTX có tin rằng tất cả các khoản tiền đều có thể thu hồi được hay không hoặc có vận động viên hoặc đội nào đề nghị trả lại số tiền hay không. Tiết lộ của FTX mô tả nhiều giao dịch chuyển nhượng cho các vận động viên, đội tuyển và giải đấu là những khoản tiến bộ liên quan đến các thỏa thuận quảng cáo hoặc tài trợ. FTX cảnh báo rằng việc tiết lộ tài chính có thể không đầy đủ vì công ty thiếu “thông tin khấu hao lịch sử chi tiết”, thông tin này có thể được sửa đổi thêm trong tương lai.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights