Hodlnaut đã cho hơn 80% nhân sự nghỉ việc

Hodlnaut sẽ nộp đơn xin quản lý tư pháp từ Singapore và họ đã cho nhân viên nghỉ lần lượt, hiện tại lên đến 80% nhân sự.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr