Hệ sinh thái trò chơi AI toàn Chuỗi Cellula đã hoàn tất kiểm toán và chính thức mã nguồn mở và thuật toán cốt lõi của mình

Hệ sinh thái trò chơi AI toàn Chuỗi Cellula đã hoàn thành kiểm toán bảo mật toàn diện do BlockSec thực hiện và chính thức mã nguồn mở và thuật toán cốt lõi của nó. Kiểm toán lần bao gồm hai hợp đồng chính của Cell và Life, cũng như hợp đồng phụ trợ lĩnh nhận năng lượng. Mã này hiện là mã nguồn mở và các thành viên cộng đồng có thể truy cập, xem và đóng góp. Cellula sử dụng cơ chế phát hành dựa trên Đấu giá Hà Lan dần dần có tỷ lệ thay đổi để đạt được mức giá phát hành NFT. Khi sức nóng thị trường vượt quá mong đợi thì giá tăng; khi sức nóng thị trường thấp hơn dự kiến ​​thì giá giảm; khi sức nóng thị trường phù hợp với kỳ vọng thì giá không đổi. Cellula có hai loại NFT: BitCell, được phát hành với số lượng hạn chế (chưa ra mắt), với tổng số tiền là 10.220; BitLife, cho thuê BitCell và thực hiện đúc tổng hợp, không có giới hạn trên đối với tổng số lượng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr