Hệ sinh thái Terra khởi chạy cơ sở hạ tầng DAO

Tài khoản Twitter chính của Terra đã theo dõi @enterprise_dao, một tài khoản mới được tạo và tiểu sử có nội dung “Xây dựng tiêu chuẩn mới cho DAO trên Terra”. Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết "Enterprise Protocol" được dự định là cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn mới để xây dựng DAO trên Terra.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr