Giám đốc điều hành Coinbase: Ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ cần sự rõ ràng về quy định

Giám đốc điều hành của Coinbase nói rằng ngành công nghiệp mã hóa của Hoa Kỳ cần sự rõ ràng về quy định, điều này chỉ có thể đến từ Quốc hội hoặc thông qua án lệ. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vẫn tiếp tục, trong khi Coinbase bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai cơ quan. SEC và CFTC đã từng mâu thuẫn với nhau trong quá khứ, CFTC tuyên bố rằng một số tài sản nhất định như Ethereum là hàng hóa trong khi SEC tuyên bố chúng là chứng khoán. Vì hai cơ quan đã không đạt được thỏa thuận về tình trạng của tiền điện tử như chứng khoán hoặc hàng hóa, chúng tôi cần làm rõ. Để làm rõ điều đó, Quốc hội phải can thiệp và ban hành luật.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr