HashKey Global Mở Kênh Ứng Dụng Niêm Yết Tiền Tệ, Sẽ Ra Mắt LaunchPad, Launchpool và Các Sản Phẩm Tuân Thủ

HashKey Global đã chính thức thông báo mở giao dịch giao spot cho nhiều token và chính thức mở kênh ứng dụng niêm yết tiền tệ.

Chi tiết:

  • Giao dịch giao spot: HashKey Global hiện hỗ trợ giao dịch giao spot cho nhiều token.
  • Kênh ứng dụng niêm yết tiền tệ: Các dự án token có thể gửi đơn đăng ký niêm yết thông qua biểu mẫu Google.
  • Quy trình đánh giá: Đội ngũ đánh giá token của HashKey Global sẽ đánh giá các dự án dựa trên các yếu tố như bối cảnh, quy mô cộng đồng, sản phẩm, mô hình kinh tế token, v.v.
  • Sản phẩm sắp tới: HashKey Global sẽ sớm ra mắt LaunchPad tuân thủ (bán hàng token và ra mắt lần đầu), launchpool (khai thác tiền xu mới và ra mắt lần đầu) và các sản phẩm hoạt động niêm yết tiền tệ khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr