Guggenheim Partners: Bitcoin sẽ tiếp tục giảm phát và thị trường sẽ sụp đổ

Scott Minerd, giám đốc đầu tư toàn cầu của Guggenheim Partners, đã dự đoán rằng Bitcoin sẽ tiếp tục giảm phát hơn nữa trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr