Glassnode: Người nắm giữ Bitcoin dài hạn lần đầu tiên bước vào chế độ gia tăng thu mua kể từ tháng 12

Theo báo cáo của Glassnode, người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã bắt đầu vào lại chế độ gia tăng thu mua lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2023 sau nhiều tháng bán ra, cho thấy rằng cần có sự biến động để thúc đẩy một làn sóng bán mới. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng hành động giá của Bitcoin trong ba tháng qua khiêm tốn hơn so với các chu kỳ thị trường bò trước đó. Theo dữ liệu từ Glassnode, trong ba tháng qua, mức tăng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý của Bitcoin đã lần lượt vượt quá 3,3%, 7,4% và 25,6%, chỉ sau 5 ngày trong 90 ngày qua. Trong các chu kỳ trước, con số này đạt từ 18 đến 26 ngày, cho thấy thị trường hiện tại có thể thận trọng hơn so với thị trường bò lịch sử .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr