Giao thức Mina đã hoàn thành nâng cấp mạng để nâng cao khả năng lập trình ZK

Giao thức blockchain nhẹ Mina Protocol đã hoàn tất quá trình nâng cấp mạng, mang lại khả năng lập trình ZK nâng cao cho mainnet của nó. Nâng cấp lần cho phép zkApps được xây dựng và triển khai trên mạng chính Mina , đặt nền tảng cho việc phát triển các trường hợp sử dụng không cần kiến ​​thức mới và cung cấp cho các nhà xây dựng bộ công cụ dành cho nhà phát triển ZK.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr