Giao thức Lorenzo ra mắt phiên bản mainnet beta

Dự án lớp tài chính thanh khoản Bitcoin Lorenzo Protocol tweet họ đã ra mắt phiên bản beta mainnet.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr