Robinhood có thể bị kiện do thao túng cổ phiếu vào năm 2021

Sàn giao dịch chứng khoán và tiền điện tử Robinhood có thể bị kiện tập thể do cáo buộc thao túng thị trường 9 cổ phiếu năm 2021 bao gồm GameStop, AMC và bảy cổ phiếu giấu tên khác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr