Giao thức Arcade V3 được ra mắt trên Ethereum Mainnet

Giao thức cho vay NFT Arcade đã nêu trên nền tảng X (trước đây là Twitter) rằng giao thức ArcadeV3 hiện đã trực tuyến trên mạng chính Ethereum. V3 là một tập hợp các hợp đồng thông minh không thể thay đổi và không thể nâng cấp nhằm khắc phục các điểm yếu của V2, bổ sung các tính năng mới và tăng cường bảo mật. Các tính năng và nâng cấp mới bao gồm: ưu đãi cho vay trọn gói đối với tài sản không được giám sát; giao thức không thể nâng cấp, không thể thay đổi; phân quyền, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng kết hợp được kiểm tra bởi TrailofBits và Omniscia; thu thập trên chuỗi và các mã thông báo phải trả Danh sách trắng; lưu trữ trên chuỗi hình ảnh ArcadeLoan và VaultNFT; cấu trúc phí có thể tùy chỉnh.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights