FTX vẫn hỗ trợ người dùng Ethereum xuyên suốt The Merge

Mới đây sàn giao dịch FTX đưa ra thông báo vẫn hỗ trợ giao dịch Ethereum bình thường xuyên suốt quá trình chuyển đổi sang PoS.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr