Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhGiao dịch đầu tiên trên Chuỗi dYdX đã được thực hiện

Giao dịch đầu tiên trên Chuỗi dYdX đã được thực hiện

David Gogel, Phó Chủ tịch Chiến lược và Hoạt động của dYdX Foundation, đã tuyên bố trên nền tảng X rằng đề xuất quản trị Chuỗi dYdX số 1 đã được thông qua, có nghĩa là chức năng giao dịch đã được kích hoạt trên http://app .dydx.trade. Giao dịch đầu tiên trên Chuỗi dYdX đã được thực hiện.