Giám đốc pháp lý của Coinbase làm chứng trước Quốc hội về “Dự thảo thảo luận về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số”

Coinbase đã đưa ra một bài báo “Chúng tôi cần các quy tắc mã hóa rõ ràng để bảo vệ lãnh đạo và người tiêu dùng Mỹ”, nói rằng Giám đốc pháp lý của Coinbase Paul Grewal sẽ thảo luận về “Dự thảo thảo luận về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số” mới và Hoa Kỳ đã làm chứng về sự cần thiết của một cuốn sách quy tắc rõ ràng về tiền điện tử, lập luận rằng Dự thảo thảo luận về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số là bước đầu tiên tốt trong việc phát triển một chế độ điều tiết cân bằng và khả thi được thiết kế cho tiền điện tử. Coinbase nói rằng Quốc hội cần vạch ra ranh giới rõ ràng giữa việc khi nào tài sản kỹ thuật số và công nghệ hỗ trợ chúng nên được quy định là hàng hóa, khi nào chúng nên được quy định là chứng khoán và khi nào chúng không nên bị quy định bởi các quy định tài chính.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights